Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier InPost -) już od 65,00 zł.
Program lojalnościowy

 

Zbieraj punkty i wymieniaj je na produkty Apollo Roślinny Qurczak®
Zbieraj punkty w programie lojalnościowym Apollo Roślinny Qurczak® i wymieniaj je na wybrane przez Ciebie produkty.

Jak to zrobić? To proste!

Załóż konto w naszym sklepie internetowym i zbieraj punkty za zamówienia. Za każde wydane 20 zł otrzymujesz punkty o równowartości 1 zł. Zebrane punkty możesz wykorzystać na dowolne produkty Apollo Roślinny Qurczak®.

Zarejestruj się już dziś i czerp korzyści z programu lojalnościowego Apollo Roślinny Qurczak®!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jak przystąpić do programu lojalnościowego Apollo Roślinny Qurczak®?
To proste! Załóż konto w sklepie internetowymqurczak.pl i loguj się do niego za każdym razem, gdy będziesz składać zamówienie. W ten sposób za każdy zakup otrzymasz punkty, które w przyszłości wymienisz na wybrane przez Ciebie produkty.

Za co przyznawane są punkty w programie lojalnościowym Apollo Roślinny Qurczak®?
Za każde wydane 20 zł otrzymujesz punkty o równowartości 1 zł. Punkty są automatycznie przyznawane, gdy Twoje zamówienie otrzyma status „wysłane”. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, nie otrzymasz za nie punktów.

Możesz otrzymać dodatkowo aż 15 punktów za zapis do naszego newslettera.

Dodaj opinię o produkcie, za którą otrzymasz 10 punktów do swojego konta lojalnościowego. Twoja opinia nie tylko pomaga innym klientom w podjęciu decyzji zakupowej, ale także nagradza Cię punktami, które możesz wymienić na kolejne produkty 

Jak sprawdzić ilość zebranych punktów?
Po zalogowaniu do Twojego konta w naszym sklepie internetowym, masz dostęp do zakładki „Moje punkty lojalnościowe”. W tym miejscu sprawdzisz ilość zebranych punktów.

Jak wymienić punkty na produkty?
Po zalogowaniu do Twojego konta w naszym sklepie internetowym, masz dostęp do zakładki „Moje punkty lojalnościowe”. W tym miejscu sprawdzisz ilość zebranych punktów oraz wygenerujesz specjalny kod promocyjny na wybraną przez Ciebie kwotę.

To Ty decydujesz, ile zebranych przez Ciebie punktów wydasz w ramach jednego zamówienia.

Kod promocyjny zostanie wygenerowany automatycznie. Skopiuj go i wpisz w koszyku w pole „Mam kod rabatowy”, gdy będziesz finalizować zamówienie.

W razie problemów z kodem promocyjnym, skontaktuj się z nami

Ile punktów mogę wykorzystać w ramach jednego zamówienia?
Nie ma limitu. To Ty decydujesz, ile zebranych przez Ciebie punktów wydasz w ramach jednego zamówienia.

Jak długo ważne są punkty w programie lojalnościowym Apollo Roślinny Qurczak®?
Bezterminowo 

Czy istnieje minimalna kwota zamówienia, która uprawnia do użycia kodu promocyjnego?
Tak, minimalna kwota zamówienia to 20 złotych.

Na które produkty Apollo Roślinny Qurczak® mogę wymienić zebrane punkty?
Zebrane punkty możesz wykorzystać na wszystkie produkty Apollo Roślinny Qurczak®.

Czy uzbierane punkty można wykorzystać do opłacenia kosztów wysyłki?
Nie, zebrane punkty nie mogą być wykorzystane do opłacenia kosztów wysyłki. Możesz wydać je tylko i wyłącznie na produkty w sklepie internetowym Apollo Roślinny Qurczak®.

Czy otrzymam punkty, gdy moje zamówienie zostanie anulowane?
Punkty są automatycznie przyznawane, gdy Twoje zamówienie otrzyma status „wysłane”. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, nie otrzymasz za nie punktów.

Czy kod promocyjny z programu lojalnościowego łączy się z innymi kodami rabatowymi?
Nie, kod promocyjny z programu lojalnościowego nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

 

 

Regulamin programu lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej https://qurczak.pl/. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
2. Program realizowany jest od dnia 01.12.2022 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej. https://qurczak.pl/regulamin.
4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej “adresem organizatora” jest następujący: shop@qurczak.pl


§2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową posiadająca konto na Platformie Zakupowej pod adresem https://qurczak.pl/.
2. Organizator - Planteris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Racjonalizacji 5 w Warszawie (02-673) pod numerem NIP 1231440610, zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 0000790453.
3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Rabat Procentowy - zwany też “Rabatem” - forma nagrody przyznawana Uczestnikowi po spełnieniu wymaganych warunków, zgodnie z niniejszym Regulaminem
7. Opinia o Produkcie - dodanie obiektywnej opinii o zakupionym produkcie, nawiązującej wyłącznie do zakupionego produktu: jego smaku, konsystencji, sposobie przygotowania, etc. Zabrania się do wystawiania Opinii używać wulgarnych wyrażeń i pisać nieprawdę.
8. Platforma Zakupowa – Platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem shop@qurczak.pl za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia z wykorzystaniem Rabatu naliczonego w ramach Programu Lojalnościowego.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień
Produktów poprzez Platformę Zakupową.
3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji


§ 4 Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów


1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z
następującymi zasadami:
1..  za każde pełne 20 zł brutto wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
2. do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
3. Program Lojalnościowy prowadzony za pośrednictwem Platformy Zakupowej przyznaje każdemu zalogowanemu użytkownikowi rabat w wysokości 2% za każde 30 zebranych Punktów.
2. W przypadku anulowania lub nieodebrania zamówienia Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów oraz wymienić Punkty na Rabat.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość jednorazowego uzyskania dodatkowych 15 Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez zapis do newslettera Apollo Roślinnego Qurczaka® oraz 10 punkty za wystawienie Opinii o Produkcie.
6. Rabaty sumują się i są ważne bezterminowo do momentu aż uczestnik zdecyduje się wykorzystać Punkty do obniżenia kwoty składanego zamówienia.
7. Rabat nie jest naliczany przy zakupach w sklepie stacjonarnym Apollo Roślinnego Qurczaka® bez wcześniejszego złożenia zamówienia przy użyciu Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej.


§ 5. Nagrody

1. Przyznanie Uczestnikowi Nagrody w formie Rabatu na kolejne zakupy na Platformie Zakupowej w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania tych Punktów.
2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję Nagrodę w postaci prawa nabycia Rabatu Procentowego na kolejne zakupy na Platformie Zakupowej.
3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
4. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest pomniejszany o wartość punktową wykorzystaną na wymianę w formie Rabatu Procentowego.
5. Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki z zamówieniem przy którym wykorzystał Rabat, Punkty nie wracają na jego konto.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.


6. Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail shop@qurczak.plinfo@qurczak.pl.
5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Planteris Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.
6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres shop@qurczak.plinfo@qurczak.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego
Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@qurczak.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl